Tavoitteiden asettaminen

Markkinointiin kohdistuu epämääräisiä odotuksia

Tavoitteiden asettaminen - Kram

Kun liiketoiminnan tavoitteet ohjaavat markkinointia löyhästi, tehdään turhia asioita ja päästään hitaammin maaliin. Esimerkiksi ”lisää liidejä” ei ole riittävä kasvun tavoite. Markkinointi tarvitsee selkeät, liiketoiminnassa kiinni olevat tavoitteet ja mittarit, jotka ohjaavat tekemistä joka päivä. 

Tavoitteiden asettaminen on ensimmäinen vaihe MarkOps-toimintamallin käyttöönotossa. Tarkoituksena on kiinnittää markkinoinnin päivittäinen työ yrityksen strategiaa tukeviin kokonaisuuksiin ja tehdä johtamisesta helpompaa.

Fiksut tavoitteet auttavat priorisoimaan markkinoinnin työtä

Fiksut ja seurattavat tavoitteet toimivat pohjana mielekkäälle ja vaikuttavalle markkinointityölle. Tavoitteet ohjaavat tekemään oikeita asioita, saavuttamaan oikeita lopputuloksia ja lopulta vaikutuksia liiketoiminnalle.

Haasteena voi olla esimerkiksi hajautettu markkinointi, eli tiimin jäsenet ja kumppanit ovat eri lokaatioissa ja aikaikkunoissa. Toimeksiantajiakin voi olla useita.

Tällöin läpinäkyvät, tekemistä ohjaavat tavoitteet ovat avain itsenäiseen päätöksentekoon. Tiimin jäsenet voivat priorisoida tekemistä tavoitteiden mukaan ilman turhia palavereita, kommenttikierroksia, odottelua tai muita viivytyksiä.

Autamme rakentamaan tavoitteet

Teemme tavoitteista tarkat ja selkeät. Kiinnitämme ne liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategiaan. Kuvaamme tavoitteet poluiksi, joiden varrelle muodostuvat markkinoinnin tärkeimmät hankkeet. Niihin keskitytään ja niiden toteuttamisen aikaa suojellaan.

Tavoitteet otetaan käyttöön työtä ohjaavan järjestelmän avulla, jotta niistä tulee arkea. Jos järjestelmää ei ole käytössä, saat sen meiltä.

Tavoitteiden asettaminen sprinttinä

 • LIIKETOIMINNAN TAVOITTEIDEN VALINTA:
  Sovitaan mitkä liiketoiminnan tavoitteet ensisijaisesti ohjaavat markkinointia.
  Erotellaan toisistaan muutos- ja suorituskykytavoitteet ja haetaan niille liiketoiminnan mittarit. Dokumentoidaan tavoitekartaksi.
 • MARKKINOINNIN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY:
  Sanoitetaan markkinoinnin tavoitteet ja valitaan mittarit sekä avaintulokset.
  Palastellaan projekteiksi ja tehtäviksi tavoitepolulle.
 • KÄYTTÖÖNOTTO:
  Rakennetaan markkinoinnin tavoitteet, mittarit ja niiden seuranta työtä ohjaavaan järjestelmään.

Lisätietoa palvelun toteutuksesta

 • Sprintin kesto on noin 1 kk
 • Työskentely valmentaa asiakkaan tekemään tavoitepolkuja jatkossa itsenäisesti
 • Projekteissamme käytetään apuna OKR-mallia ja KPI-ajattelua. Jos yrityksellänne on käytössä oma tavoitemalli, noudatamme sen reunaehtoja.
 • Tavoitteet ja hankkeet mallinnetaan Asanaan. Jos käytössänne on jokin toinen work management -järjestelmä, varmistetaan, että sen ominaisuudet ovat riittävät ohjaamaan päivittäistä työskentelyä.
Riina Jokinne, Suhdetoimisto Kram Oy

Fiksut tavoitteet ovat kaiken tehokkuuden ydin. Ilman niitä et voi priorisoida työtä.

Riina Jokinen
p. 050 469 8780

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi