Mitä teemme?

Teknologia tehokkaammin markkinointityön tueksi

Yrityksen digimuutos on aina markkinointiloikan paikka. Järjestelmiä voi olla käytössä useampia kuin sormilla pystyy laskemaan – mutta pelaavatko ne yhteen? Palvelevatko ne markkinointia, myyntiä ja ennen muuta asiakasta? 

Esimerkiksi myynnin perustyökalu, CRM, on monelle markkinointitiimille kipupiste. Markkinointi voisi auttaa myyntiä luomalla relevantit sisällöt ja työkalut asiakkaan polun kaikkiin vaiheisiin. Tai vähentää asiakaspalvelutyötä lisäämällä itsepalvelua. Tätä ei päästä tekemään, koska yhteinen näkemys tai työkalut puuttuvat. 

Väitämme että markkinointi on hedelmällinen paikka aloittaa yhteistyön rakentaminen, sillä se on kaikkien asia. Me yhdistämme käytännön työkokemuksen markkinoinnin arjesta, markkinoinnin prosessiosaamisen ja pääkäyttäjätason teknologiaymmärryksen*muutoksenne tueksi. Lisäksi meillä on vuosikymmenten kokemus ratkaisumyynnistä.

*meillä on kyky palvella Salesforce/Pardot/Marketing Cloud-, HubSpot-, ja Microsoft Dynamics -asiakkaita.

Esimerkiksi näin voimme auttaa sinua ja tiimiäsi ottamaan teknologian tehokkaammin markkinointityön tueksi:

Automaatio asiakashankinnan avuksi

Uusasiakashankinnan tehostaminen on yksi yleisimmistä markkinoinnin ja myynnin yhteistyön kompastuskivistä ja siihen halutaan löytää nopeita ratkaisuja markkinoinnin automaatiosta. 

Autamme arvioimaan mitä kannattaa tehdä. Ja lopulta siinä, että datan avulla päästäisiin tarttumaan oikeisiin ongelmiin: kenelle myydään, mitä, millaisella prosessilla ja miten työ kannattaa jakaa. Tuomme automaation rinnalle myös kestävästi tuotetut ja käytettävät sisällöt.

Toteutamme yhdessä teknisen kumppanin kanssa sellaisen uusien asiakkaiden hankinnan prosessin, jossa on

 • keskeisenä periaatteena ”one data”
 • huomioitu parhaat kohderyhmä- ja GDPR-käytännöt
 • rakennettu fiksut sisällöt eri konversiopisteisiin
 • huomioitu analogisen myynnin tarpeet asiakkaan ostopolun eri vaiheissa
 • mietitty, miten prosessista kertyy tietoa ja kuinka sitä hyödynnetään
 • mietitty mittaustapoja, esim. hävittyjen kauppojen arviointia.

Tehokas tapahtumaprosessi osaksi asiakasviestintää

Tapahtuman lonkerot ulottuvat laajalle. Parhaimmillaan tapahtuma on osa sisältökokonaisuutta, joka vaikuttaa muun muassa asiakkaiden sitouttamiseen ja uusien asiakkaiden hankintaan.
Tuomme tapahtumien hallintaan järkeä hyödyntämällä käytössänne olevan automaatiotyökalun parhaita käytäntöjä.

Toteutamme yhdessä teknisen kumppanin kanssa sellaisen tapahtumahallinnan prosessin, jossa on huomioitu

 • kohderyhmäkäytäntöjen ja listojen hallinta
 • tapahtumaprosessin määrittely ”end to end”
 • käyttötapausten tunnistaminen: lisämyynti, ristiinmyynti
 • linkittäminen muihin markkinointiprosesseihin ja keskeisiin sisältöihin
 • mittaaminen.

Selkeä näkymä työhön

Moni tietotyöläinen on jo ottanut avukseen digitaaliset työnhallinnan välineet ja kanban-taulut.

Digimuistilaput ovat ihan jees, mutta parhaimmillaan toimiva järjestelmä tekee työstä paljon tehokkaampaa ja läpinäkyvämpää. Meidän valintamme on Asana, joka palvelee oivallisesti esimerkiksi sisältötyön systematiikan rakentamista ja johtamista.

 • Asanan käyttöönotto alkaa halutun prosessin valinnalla ja määrittelyllä
 • Prosessin vaiheet ja tarvittavat työpohjat rakennetaan Asanaan
 • Testauksen perusteella hienosäädetään työnkulkua ja siirrytään seuraavaan prosessiin.

Asana auttaa johtamaan tiimin ja kumppaneiden päivittäistä työtä tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Kram on Asanan Solutions Partner – lue tästä lisää!

Me käytämme Asanaa sisältölähtöisen ja systemaattisen markkinoinnin arjen johtamisen työkaluna.

Miksi Asana työkaluksi markkinointiimille?

Yksi selkeä näkymä työn etenemiseen

Työvaiheiden nopeutuminen standardien ja automaation avulla

Mahdollisuus poistaa merkittävä määrä työn hukkaa

Keskusteltaisko digimuutoksesta?

Kun teknisen kumppanin ymmärrys markkinoinnin työstä ja prosesseista ei yksin riitä, tai kun haluatte hahmottaa mitä ja missä järjestyksessä markkinoinnin teknologioita olisi hyvä ottaa käyttöön, jutellaan!

Meillä on apunamme parhaat tekniset kumppanit. Työskentelemme selkeällä työnjaolla myös nykykumppanisi kanssa. 

Riina Jokinen
Puh. 050 469 8780

 

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi