Mitä teemme?

Ota loikka markkinointiin, jossa on vähän hukkaa!

Kehitämme Kramissa MarkOps-metodia ja työkaluja, joiden avulla markkinoinnilla on selkeät prioriteetit ja tekeminen on johdonmukaista.

Marketing Operations Management – tapa johtaa kokonaisuutta

MarkOps on kasvuhakuisen yrityksen markkinoinnin johtamismalli. Sen avulla operoit markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta alusta loppuun siten, että se on läpinäkyvää, tehokasta ja vaikuttavaa. Markkinoinnilla on selkeät prioriteetit, tekeminen on johdonmukaista ja siitä syntyy mahdollisimman vähän hukkaa. 

Markkinoinnin strategia ottaa kantaa voittamisen keinoihin valituilla markkinoilla, ja sisältöstrategia määrittelee, mitä ovat oikeat sisällöt ja miten ne saadaan oikeille käyttäjille. 

MarkOps puolestaan ottaa kantaa siihen, miten markkinoinnin työ organisoidaan strategian onnistumisen tueksi siten, että hommat hoituvat fiksusti.

MarkOpsin hyödyt markkinointityössä: 

  • Markkinointi on linjakkaampaa: operoidaan kokonaisuuksia eikä yksittäisiä toimenpiteitä 
  • Markkinointi on nopeampaa: projektien aloittaminen, kuljettaminen ja päättäminen on standardoitu 
  • Markkinointi on kestävämpää: sisällöt ja materiaalit tehdään resurssiviisaasti kestämään aikaa ja yhdellä kertaa syntyy useampia lopputuotteita 
  • Markkinointi on toistettavampaa: prosessit ja standardit auttavat toistamaan onnistumiset 
  • Markkinointi läpinäkyvämpää: järjestelmät tekevät työn näkyväksi 
  • Markkinointi on näkemyksellisempää: MarkOpsin ytimessä on yhteinen insight koko kaupallisen organisaation kanssa 
  • Markkinointi on relevantimpaa: rajatulla, yrityksen strategiaan kiinnittyvällä setillä on helpompi vakuuttaa sisäiset yhteistyökumppanit.  

Miten luoda standardeja markkinoinnin luovaan kaaokseen, kysyy Kramin perustaja Riina Jokinen.

>> Lue lisää tästä artikkelistamme, mitä on MarkOps B2B-markkinoinnissa. 

Haluathan kuulla paitsi MarkOpsista, myös asiaa ja suoraa puhetta markkinoinnista?

MarkOps on muutakin kuin markkinoinnin automaatiota

Markkinoinnin operaatioista vastaavat ammattilaiset työskentelevät usein kapeasti automaation ja kampanjoiden hallinnan parissa. Mutta operaatioita tulisi ajatella laajemmin markkinoinnin prosessin alusta loppuun saakka. Järjestelmäarkkitehtuurin, valintojen, käyttöönottojen ja kehittämisen lisäksi MarkOpsiin kuuluu vahvasti sisältötyön systematiikka. Ilman sitä on riski siiloutuneesta kanavalähtöisestä ajattelusta.  

Markkinoinnin operaatioihin liittyy lisäksi paljon muitakin alustoja kuin automaatio. Niitä ovat mm. PIM- ja ERP-järjestelmät, CRM, julkaiseminen, analytiikkatyökalut, brand asset management sekä work management tai projektien hallinta. Lisäksi toimivaan markkinoinnin ja myynnin prosessiin liittyy paljon ulkoisia tietolähteitä, joita voi olla fiksua integroida prosesseihin. 

MarkOps luo standardeja markkinoinnin luovaan kaaokseen.

MarkOps-arkkitehtimme auttavat hahmottamaan teknologia-avaruuden systeeminä, jossa tietoa liikutellaan fiksusti ja jossa dataa käsitellään vaatimuksenmukaisuusperiaatteita kunnioittaen. Arkkitehti auttaa rakentamaan kulttuuria, jossa tieto ei ole valtaa. Kun järjestelmien avulla saadaan fiksu näkymä markkinointiin, on sen ympärillä mahdollista keskustella reaaliaikaisesti – jopa ennakoivasti. 

MarkOpsarkkitehti auttaa rakentamaan toimivat prosessit ja valitsemaan parhaat työkalut niiden tueksi.

Millaisissa asioissa voimme auttaa sinua?

Markkinointi osaksi ratkaisumyyntiä

Teknologia markkinointityön tueksi

Markkinoinnille järkevä työkuorma

Systematiikkaa sisältötyöhön

MarkOps perustuu pitkään kokemukseemme markkinoinnin arjesta

Olemme tutkineet vuodesta 2010 alkaen sitä, millaisilla osa-alueilla inhouse-markkinointitiimien työn kehittäminen tuottaa eniten tuloksia.  

MarkOps-metodi lainaa muun muassa lean-ajattelusta sekä IT-kehittäjien DevOpsista. Sen taustalla on yhteensä useamman vuosikymmenen työkokemus markkinoinnin arjesta.  

Se ei kuitenkaan ole ketterän markkinoinnin malli eikä pyri vastaamaan kaikkien organisaatioiden tarpeisiin. Parhaita tuloksia sillä saadaan aikaan asiantuntijapalveluiden tai ratkaisujen myynnin kyljessä. 

Kuva: Kramin MarkOps-metodi kokoaa ihmiset, prosessit ja teknologian mielekkääksi, arkea tukevaksi työmalliksi.

Varaa minulta aika MarkOps-työkalujen ja muutosmallimme esittelyyn!

Anni Hakkarainen 
Puh. 050 931 4148

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi