MITÄ TEEMME?

Sisältötyön systematiikka tekee markkinoinnin arjesta sujuvaa

Laadukkaat sisällöt ovat markkinoinnin ydin. Siksi fiksu markkinointi on sisältölähtöistä.  

Kun tekemistä suunnitellaan teemoista ja sisältökokonaisuuksista käsin, syntyy selkeitä ja yhtenäisiä kokonaisuuksia, jotka tuovat yrityksen asiantuntijuuden linjakkaasti esiin eri kanavissa. Markkinointi on tehokasta, kun yhdellä suunnittelulla ja tuotannolla syntyvät sisällöt eri jakelukanaviin ja niiden linkitys toisiinsa on vaivatonta.

Sisältölähtöisyys helpottaa myös myyjien ja asiantuntijoiden sitouttamista ja yhdessä tekemistä: mietityn prosessin ansiosta asiantuntijaa tarvitsee haastatella vain kerran, ja siitä syntyvät niin artikkelit, uutiskirjeet kuin somenostot ja mainoscopyt. Ja vaikka webinaarikäsikirjoituksen runko. 

Fiksu sisältötyön prosessi ulottuu insightin keruusta suunnitteluun, optimoidusta tuotannosta jakeluun ja automaatiotyönkulkuihin asti.

Lue lisää: Laadukas sisältö tarvitsee tuekseen kontekstin, prosessit ja teknologiaa

Tavoitteenamme on tuottaa vähemmän sisältöjä - mutta joissa on parempi konversio.

Sisältötyön systematiikka... 

 • auttaa rakentamaan fiksuja sisältökokonaisuuksia yksittäisten toimenpiteiden sijaan 
 • tehostaa työtä ja helpottaa päivittäisen työn johtamista 
 • varmistaa linjakkaat ja vaikuttavat viestit kanavasta riippumatta 
 • linkittyy paremmin liiketoiminnan tavoitteisiin 
 • auttaa ennakoimaan työkuormaa 
 • helpottaa yhteistyötä muun organisaation kanssa. 

Me autamme markkinointia suunnittelemaan ja johtamaan työtä sisältölähtöisesti, liiketoiminnan tavoitteista käsin. Markkinoinnista tulee läpinäkyvää, tehokasta ja vaikuttavaa.  

Näin voimme auttaa rakentamaan sisältömarkkinoinnin systematiikkaa:

Markkinoinnin fiksu, sisältölähtöinen arki tarvitsee tuekseen raamit eli kontekstin eli pääviestit sekä selkeät prosessit. Työ on myös mielekkäämpää, kun työtä pystyy johtamaan järjestelmään rakennettujen työnkulkujen avulla.

Sisältötyön perusta: Pääviestit ja content book

Laadukas sisältötyö vaatii tuekseen kontekstin eli asiayhteyden. 

Megatrendeihin sekä asiakas- ja markkinatietoon nojaava konteksti ja selkeät, kiteytetyt pääviestit takaavat, että yrityksen ydin tulee viestittyä selkeästi ja linjakkaasti eri kanavissa. 

Tämä tukee niin yrityksen asiantuntijuutta, brändiä kuin työnantajamielikuvaakin. 

Kiteytämme pääviestit napakassa viestisprintissä ja kokoamme ne content book -työkirjaan, joka sisältää mm.:  

 • pääviestit sekä niitä avaavat tukiviestit 
 • hissipuheen ja boiler plate -tekstin 
 • kohderyhmämatriisin: tunnistamme tärkeimmät kohderyhmät, heille tuotettavan arvon sekä valitsemme pääviesteistä kullekin ryhmälle tärkeimmät.

Systemaattinen sisällöntuotannon prosessi 

Sisältötyö on markkinoinnin ytimessä. Siksi sisältöjen tuotanto ja ylläpito kannattaa systematisoida – näin poistuu paljon hukkaa, kun huteja tulee yhä vähemmän. Myös kumppanien ohjaaminen helpottuu. 

Systemaattinen sisällöntuotannon prosessi rakennetaan ja otetaan käyttöön vaiheittain:   

 • Ensin auditoidaan olemassa oleva sisältö; selvitetään, minkä verran käytössä on sisältöjä eri tarpeisiin, esimerkiksi asiakaspolun eri vaiheisiin. 
 • Tämän jälkeen suunnitellaan (tai hienosäädetään olemassa olevia) sisällöntuotannon suunnittelu-, tuotanto- ja kehitysvaiheet ja siirretään ne järjestelmään (esim. Asanaan). 
 • Kun näkymä työhön on rakennettu, otetaan käyttöön sisällöntuotannon työtavat; se on jatkuvaa työtä, jossa me autamme alkuun ja kuljemme rinnalla niin kauan kuin on tarve.

Selkeä näkymä ja työnkulut sisältötyöhön 

Näkyvyyden työhön tarjoava järjestelmä tekee työstä paljon tehokkaampaa ja läpinäkyvämpää. 

Meidän valintamme on Asana, joka palvelee oivallisesti esimerkiksi sisältötyön systematiikan rakentamista ja johtamista. 

 • Asanan käyttöönotto alkaa halutun prosessin valinnalla ja määrittelyllä 
 • Prosessin vaiheet ja tarvittavat työpohjat rakennetaan Asanaan  
 • Testauksen perusteella hienosäädetään työnkulkua ja siirrytään seuraavaan prosessiin. 

Asana auttaa johtamaan tiimin ja kumppaneiden päivittäistä työtä. 

Kaipaatko tukea sisältölähtöisen arjen rakentamiseen? Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Riina Jokinen
Puh. 0504698780

Uusimmat oivalluksemme

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi