Tietosuojaseloste

Tietoa sivustomme tietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä

Kram MarkOps Oy 

Kram MarkOps Oy tarjoaa yrityksille markkinoinnin ja viestinnän konsultointi- ja valmennuspalveluita. Jotta voimme palvella nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme, kumppaneitamme sekä oman markkinointinsa kehittämisestä kiinnostuneita asiantuntijoita entistä paremmin, ylläpidämme asiakas- ja markkinointirekisteriä. 

Rekisteriin tallennetaan ja siellä käsitellään henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetusten sekä Suomen henkilötietolain mukaisesti. Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. 

Lue tarkemmin, mitä kaikkea rekisterimme pitää sisällään ja miten voit omiin tietoihisi vaikuttaa: 

Rekisterin nimi: Kramin asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: Kram MarkOps Oy
Y-tunnus: 2330856-9
Osoite: Tallberginkatu 2 a, 00180 Helsinki
Yhteydenotot sähköpostitse: anni.hakkarainen@kram.fi

Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättyjä henkilötietoja käytämme asiakas- tai kumppanisuhteiden rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen, viestintään sekä tuotteiden ja palveluiden kohdennettuun markkinointiin. Voimme käyttää tietojasi myös kohdennettuun rekrytointiviestintään, kun etsimme itsellemme tai asiakkaillemme uutta osaamista.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Keräämme tietojasi prospektointityön, myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi. Hyödynnämme tietoja myös asiakasprojekteissa ja -toimeksiannoissa ja niihin liittyvässä viestinnässä projektinjohdosta laskutukseen sekä asiakas- ja kumppanisuhteiden hoitamisessa. Lisäksi hyödynnämme tietoja rekrytointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Sinusta kerättävät tiedot koskevat työtäsi, työrooliasi ja työnantajaasi. Emme lähtökohtaisesti kerää tai käsittele henkilökohtaisia tietojasi (esim. syntymäaika, kotiosoite) muuta kuin poikkeustapauksissa, ja silloinkin aina omalla suostumuksellasi.

Asiakas- ja markkinointirekisteriin kootut tiedot:

 • yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • julkiset sosiaalisen median profiilit (LinkedIn)
 • työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot 
 • osallistumis- ja käyttäjätiedot Kramin järjestämiin tapahtumiin (esim. webinaarit, koulutukset)
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. yhteydenotot, tapaamiset)
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot (esim. ruokavaliotiedot tilaisuuksien tarjoiluun liittyen).

 • Seuraamme verkkosivustojemme käyttöä sellaisilla välttämättömillä evästeillä, joita tarvitsemme palveluidemme tuottamiseen. Evästeasetuksiä hallinnoimme Cookiebot-työkalulla, ja voit milloin tahansa hyväksyä, tarkistaa ja päivittää oman selaimesi osalta nämä evästeasetukset sivuston vasemman alakulman “klemmari-ikonia” klikkaamalla. Evästeet tallentavat rekisteriin IP-osoitteen perusteella tunnistetuista kävijöistä, esim.:
  • tiedot verkkosivukäyttäjän suostumuksellaan tilaamista ja lataamista markkinoinnin materiaaleista (mm. mikä materiaali, ajankohta)
  • tiedot markkinointiviestien lähetyksestä, avaamisesta ja klikkauksista
  • tiedot verkkosivujen käytöstä (mm. ajankohta, vieraillut sivut ja kesto)
  • näiden evästeiden ja käyttötietojen (verkkovierailut ja aktiivisuus) analytiikan perusteella luodaan ja kerätään tietoa kiinnostuksenkohteistasi kohdennettua markkinointia varten.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteessa syntyvästä dokumentaatiosta, Kramin verkkosivuilta (lomakkeet / rekisteröitymiset) sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten:  

 • rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset (suullinen, kirjallinen, verkkotoiminta)
 • julkaisut (asiakasyrityksen omat julkaistut tiedot esim. verkkosivuilla)
 • julkiset rekisterit (kaupparekisteri)
 • markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
 • media 
 • muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)

Henkilötietojen suojaus ja säilytysaika 

Säilytämme ja käytämme tietojasi lakeja ja säädöksiä noudattaen ja suhtaudumme tietoturvaan vakavasti. Asiakas- ja markkinointirekisterimme on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja pääsy tietoihin on vain työntekijöillämme ja niillä kumppaneillamme, jotka tarvitsevat tietoja Kramin projekteissa ja toimeksiannoissa tai tukipalveluissa (tilitoimisto). 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on palveluidemme toimittamisen sekä asiakassuhteen hoitamisen kannalta oikeutettua sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista. Tarpeettomat tiedot hävitämme asianmukaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Emme luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Osa käyttämistämme ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Käytössämme olevat myynti- ja markkinointiteknologiat: Pipedrive, HubSpot, Google TagManager, Google Analytics, Google AdWords, Facebook/Meta business manager, LinkedIn business manager; työskentelyalustat Microsoft SharePoint/One Drive & Teams, Asana, Slack.

Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus tietää, mitä sinua koskevia tietoja markkinointi- ja asiakasrekisteriimme on tallennettu. Tarkastamisen lisäksi sinulla on oikeus 

 • peruuttaa antamasi lupa tietojesi käyttöön
 • vaatia virheellisten tietojen oikaisua
 • vaatia vanhentuneiden tietojen poistoa 
 • kieltää tietojesi käyttö markkinointitarkoituksiin 
 • rajoittaa tietojesi käsittelyä
 • vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
 • tehdä tietojesi väärinkäytöstä valitus valvontaviranomaisille.

Jos henkilötietojesi käyttö askarruttaa, olethan meihin yhteydessä!

***

Koska henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti, myös me päivitämme tietosuojaselostetta sekä verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita aika ajoin. Ajantasaiset selosteet ja sivuston käyttöehdot löytyvät aina verkkosivuiltamme.

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi