Mitä teemme?

Markkinointi osaksi ratkaisumyyntiä

Koska viimeksi olet kuullut puhuttavan markkinoinnin ja myynnin yhteistyöstä ja sen ongelmista? Me emme usko, että ne ratkeavat asettamalla tiimien välille SLA-sopimuksia tai muitakaan hierarkkisia prosesseja.

Mieluummin lähdemme hahmottamaan luontevia kohtia, joissa myynti voi helposti hyödyntää markkinoinnin tuottamia materiaaleja ja sisältöjä. Testaamaan ja keräämään yhteistä insightia. Markkinoinnin tulisi osaltaan varmistaa, että noiden materiaalien käytettävyys ja vieläpä niihin kytketty automaatio palvelee myyntiä. 

Yhteistyön pohjalla tulee olla fiksu perusta. Siihen kuuluu ymmärrys ideaaliasiakkaista, tärkeimmistä viesteistä ja yhteisistä kanavista. Sen jälkeen kuvioon tulee mukaan CRM- ja automaatiojärjestelmät sekä niiden jatkuva optimointi. Markkinoinnista tehdään alusta, josta käsin ennakoida markkinoiden muutoksia ja mukautua niihin.

Selkeän tilannekuvan, hyvien työkalujen ja pienten muutosaskelten siivittämänä myynnin ja markkinoinnin yhteistyössä voidaan ottaa isokin loikka. Tässä me olemme hyviä!

"Kramin ja meidän myyntitiimimme välille on syntynyt pyhä ryhmä. Meillä on selkeä, automaatiolla tuettu sisältölähtöinen prosessi, käytössämme nopeat kädet ja aivot ja asiakkaita auttamassa alan parhaat asiantuntijasisällöt."

Juha Rytkönen, toimitusjohtaja Kauko Oy

Esimerkiksi näin voimme auttaa rakentamaan yhteistyötä myynnin ja markkinoinnin välille: 

Markkinoinnin automaatio asiakashankinnan avuksi

Uusasiakashankinnan tehostaminen on yksi yleisimmistä markkinoinnin ja myynnin yhteistyön kompastuskivistä ja siihen halutaan löytää nopeita ratkaisuja markkinoinnin automaatiosta. 

Autamme arvioimaan mitä kannattaa tehdä. Ja lopulta siinä, että datan avulla päästäisiin tarttumaan oikeisiin ongelmiin: kenelle myydään, mitä, millaisella prosessilla ja miten työ kannattaa jakaa. Tuomme automaation rinnalle myös kestävästi tuotetut ja käytettävät sisällöt.

Toteutamme yhdessä teknisen kumppanin kanssa sellaisen uusien asiakkaiden hankinnan prosessin, jossa on

 • keskeisenä periaatteena ”one data”
 • huomioitu parhaat kohderyhmä- ja GDPR-käytännöt
 • rakennettu fiksut sisällöt eri konversiopisteisiin
 • huomioitu analogisen myynnin tarpeet asiakkaan ostopolun eri vaiheissa
 • mietitty, miten prosessista kertyy tietoa ja kuinka sitä hyödynnetään
 • mietitty mittaustapoja, esim. hävittyjen kauppojen arviointia.  

Ponnahduslauta yhteistyöhön - Markkinoinnin ja myynnin päivä

Yhteistyön ydin ovat ihmiset, jotka työskentelevät omien vahvuuksiensa kautta, nykyaikaisten prosessien ja työkalujen tukemina. 

Yhteinen päämäärä ja ymmärrys asiakkaiden tarpeista ohjaa heitä samaan suuntaan. Saman pöydän ääreen asettuminen auttaa alkuun.

Näin lähdemme liikkeelle markkinoinnin ja myynnin yhteistyössä:

 • Tiimin ja johdon taustahaastattelut ja yhteisen päivän suunnittelu
 • Konkreettisten tehtävien valmistelu myynnille ja markkinoinnille (esim. ideaaliasiakkaan määrittely ja viestit asiakkaan elinkaaren vaiheisiin)
 • Ratkaisumyynnin ja markkinoinnin ammattilaisten vetämä intensiivinen työpäivä, jossa käytännön esimerkit on riisuttu kaikesta mystiikasta
 • Oivallusten dokumentointi ja palautteen keruu sekä analysointi.

Markkinoinnin ja myynnin päivän lopputuotoksena syntyy parhaimmillaan kartta, jota seuraamalla markkinointi pääsee heti tuottamaan arvoa asiakkaalle – ja tietysti sitä kautta myynnille. 

Systemaattinen sisällöntuotanto myynnin avuksi

Asiakkuuden elinkaarelle tarvitaan sopiva määrä punnittuja ja kohdennettuja sisältöjä. Niiden toteuttamiseksi tarvitaan insightia myynniltä. 

Sisältöjen tuotanto ja ylläpito kannattaa systematisoida – näin poistuu paljon hukkaa, kun huteja tulee yhä vähemmän. Yhdessä tekemällä siilotkin murenevat helpommin markkinoinnin ja myynnin väliltä.

Ensin täytyy kuitenkin päästä liikkeelle. Näin autamme:

 • Aluksi tutkitaan olemassa oleva sisältö ja selvitetään, minkä verran käytössä on sisältöjä eri asiakaspolun vaiheisiin ja miten ne toimivat myynnin tukena nyt
 • Tämän jälkeen suunnitellaan uusi sisältökokonaisuus (esimerkiksi ristiinmyyntiä aktivoimaan), joka perustuu asiakkaan tarpeeseen
 • Sisältökokonaisuudesta riippuen tuotetaan materiaalit verkkoon, myyntiviestintään ja tapaamisiin, esimerkiksi päätöksentekovaiheen aktivointiin
 • Sisällöt testataan kohderyhmillä, kerätään palaute ja lähdetään kehittämään seuraavaa versiota samasta sisällöstä

Sisältötyön systematisointi on jatkuvaa työtä digitaalisissa ja analogisissa ympäristöissä. Me autamme alkuun ja tuemme työtä matkan varrella. Ymmärrämme myynnin työtapoja.

Anni Hakkarainen | Kram MarkOps

Haluatko kuulla, miten itse löysin myynnin ammattilaisena sisältöjen arvon?

Anni Hakkarainen 
Puh. 050 931 4148

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi