Mitä teemme?

Markkinointi osaksi ratkaisumyyntiä

Myynnin ja markkinoinnin fiksu yhteistyö rakennetaan yhteisen myyntiputken, koko asiakastyöskentelyn prosessin ympärille. Yhteistyössä asiakkaan ostopolkuun yhdistyvät myynnin ja markkinoinnin yhteiset sisällöt.

Me autamme rakentamaan ketterän ja tehokkaan kokonaisuuden, jonka avulla varmistat tulevaisuuden myynnin kasvun. Myynti- ja markkinointitiimisi saa käyttöönsä parhaat mallit ja työkalut voittavan myyntikulttuurin rakentamiseksi.

 • Myynnin ja markkinoinnin yhteinen moderni malli
 • Rakennetaan yhteinen sisältökartta
 • Tuotetaan yhteinen sisältöpankki

"Kramin ja meidän myyntitiimimme välille syntyi pyhä ryhmä. Saimme selkeän, automaatiolla tuetun sisältölähtöisen prosessin, käyttöömme nopeat kädet ja aivot ja asiakkaita auttamaan alan parhaat asiantuntijasisällöt."

Markkinointi sisältää myynnin = moderni myynnin malli

Ensimmäinen vaihe:

 • Aloitamme yhteistyön arvioimalla myynnin ja markkinoinnin nykytilan ja yhteistyön houkuttelevimmat mahdollisuudet.
 • Haastattelemme myyjät sekä asiakkaat.
 • Tutustumme tavoitteisiin ja mittareihin.

Näiden pohjalta löydämme yleisimmät ostamisen esteet ja motivaatiot sekä määrittelemme ihanneasiakkaat. Tiiviin yhteisen työskentelyn lopputulemana syntyy kattava dokumentaatio eli myynnin ja markkinoinnin uusi suunta.

Toinen vaihe, vihdoin konkretiaan:

Seuraavassa vaiheessa pääsemme taktisen suunnitelman ja työkalujen pariin. Rakennamme alkuun myyntipresentaatio-kokonaisuuden, joka tukee myyjän tapaamisten rakennetta.

Presentaatio ei ole sarja esittelykalvoja. Se on kokonaisuus, jonka avulla:

 • Myyjän on helppo johtaa keskustelua
 • Kartoittaa asiakkaan liiketoimintaa syvällisesti
 • Lopulta löytää asiakkaalle oikeat ratkaisut.

Presentaation rinnalle rakennamme myyjälle käyttöön sisältöpankin, josta löytyvät:

 • Myyjän työtä tukevat tukimateriaalit
 • Hissipuhe ja tarina
 • Asiakaskartoitusta tukeva kysymyspatteristo.

Myynnin arjen helpotukseksi rakennamme myyntiviestien pohjat linkkeineen. Linkkien takaa löytyy verkosta juuri oikea sisältö asiakkaan ostamisen polulle. Sosiaalista myyntityötä tukemaan teemme valmiiksi yrityksen kanaviin esimerkit, joita myyjän on helppo hyödyntää omassa myyntityössään. Näin sosiaalinen myynti tulee pikkuhiljaa luontevaksi osaksi myyjän keinovalikomaa.

Tällä kaksivaiheisella taktiikalla saamme luotua myynnille ja markkinoinnille edellytykset onnistua yhdessä. Jotta yhteistyö juurtuu luontevaksi osaksi arkea, sparraamme myyjiä toteuttamaan uutta myyntimallia.

Markkinoinnin automaatio asiakashankinnan avuksi

Uusasiakashankinnan tehostaminen on yksi yleisimmistä markkinoinnin ja myynnin yhteistyön kompastuskivistä ja siihen halutaan löytää nopeita ratkaisuja. Usein keskusteluissa esille nousee markkinoinnin automaatio. 

Autamme arvioimaan mistä kannattaa aloittaa. Ja lopulta siinä, että datan avulla päästäisiin tarttumaan oikeisiin ongelmiin: kenelle myydään, mitä, millaisella prosessilla ja miten työ kannattaa jakaa. Tuomme automaation rinnalle myös kestävästi tuotetut ja käytettävät sisällöt.

Toteutamme yhdessä teknisen kumppanin kanssa sellaisen uusien asiakkaiden hankinnan prosessin, jossa:

 • Keskeisenä periaatteena One data -ajattelu
 • Huomioidaan parhaat kohderyhmä- ja GDPR-käytännöt
 • Halutaan fiksut sisällöt eri konversiopisteisiin
 • Huomioidaan analogisen myynnin tarpeet asiakkaan ostopolun eri vaiheissa
 • Mietitään, miten prosessista kertyy tietoa ja kuinka sitä hyödynnetään jatkossa
 • Mietitään mittauspisteitä ja niiden oikeita aikaikkunoita, esim. hävittyjen kauppojen arviointia  

Ponnahduslauta yhteistyöhön - Markkinoinnin ja myynnin päivä

Yhteistyön ydin ovat ihmiset, jotka työskentelevät omien vahvuuksiensa kautta, nykyaikaisten prosessien ja työkalujen tukemina. 

Yhteinen päämäärä ja ymmärrys asiakkaiden tarpeista ohjaa heitä samaan suuntaan. Saman pöydän ääreen asettuminen auttaa alkuun.

Näin lähdemme liikkeelle markkinoinnin ja myynnin yhteistyössä:

 • Tiimin ja johdon taustahaastattelut ja yhteisen päivän suunnittelu
 • Konkreettisten tehtävien valmistelu myynnille ja markkinoinnille (esim. ideaaliasiakkaan määrittely ja viestit asiakkaan elinkaaren vaiheisiin)
 • Ratkaisumyynnin ja markkinoinnin ammattilaisten vetämä intensiivinen työpäivä, jossa käytännön esimerkit on riisuttu kaikesta mystiikasta
 • Oivallusten dokumentointi ja palautteen keruu sekä analysointi

Markkinoinnin ja myynnin päivän lopputuotoksena syntyy parhaimmillaan kartta, jota seuraamalla markkinointi pääsee heti tuottamaan arvoa asiakkaalle – ja tietysti sitä kautta myynnille. 

Systemaattinen sisällöntuotanto myynnin avuksi

Asiakkuuden elinkaarelle tarvitaan sopiva määrä punnittuja ja kohdennettuja sisältöjä. Niiden toteuttamiseksi tarvitaan insightia myynniltä. 

Sisältöjen tuotanto ja ylläpito kannattaa systematisoida – näin poistuu paljon hukkaa, kun huteja tulee yhä vähemmän. Yhdessä tekemällä siilotkin murenevat helpommin markkinoinnin ja myynnin väliltä.

Ensin täytyy kuitenkin päästä liikkeelle. Näin autamme:

 • Aluksi tutkitaan olemassa oleva sisältö ja selvitetään, minkä verran käytössä on sisältöjä eri asiakaspolun vaiheisiin ja miten ne toimivat myynnin tukena nyt
 • Tämän jälkeen suunnitellaan uusi sisältökokonaisuus (esimerkiksi ristiinmyyntiä aktivoimaan), joka perustuu asiakkaan tarpeeseen
 • Sisältökokonaisuudesta riippuen tuotetaan materiaalit verkkoon, myyntiviestintään ja tapaamisiin, esimerkiksi päätöksentekovaiheen aktivointiin
 • Sisällöt testataan kohderyhmillä, kerätään palaute ja lähdetään kehittämään seuraavaa versiota samasta sisällöstä

Sisältötyön systematisointi on jatkuvaa työtä digitaalisissa ja analogisissa ympäristöissä. Me autamme alkuun ja tuemme työtä matkan varrella. Ymmärrämme myynnin työtapoja.

Haluatko kuulla, miten itse löysin myynnin ammattilaisena sisältöjen arvon?

Anni Hakkarainen 
Puh. 050 931 4148

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi