MITÄ TEEMME?

Markkinoinnille järkevä työkuorma

Markkinoinnissa tulee onnistua tahallisesti ja toistettavasti, ei sattumalta. Ehkä tarvitsette siihen apua?

Kram on onnistumisen edellytysten, eli voittavien työtapojen rakentaja. Valmennamme ja koulutamme tiimejä ja yksilöitä prosesseihin, työtapoihin, yhteistyöhön sekä työtä tehostavien teknologioiden käyttöön. Kyse on “way of workingista”, markkinoinnin operaatiomallista.

 

Millaista markkinointityötä tavoittelette?

Haluatte kehittää tiimin onnistumisen edellytyksiä

 • tiimin työtapoihin*  tarvitaan uusia näkökulmia
 • tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä pitää parantaa
 • projektien läpimenoa halutaan sujuvoittaa
 • tiimin positio organisaatiossa on epäselvä, markkinoinnin arvostus on heikko
 • tiimillä on liian suuri tai epätasainen työkuorma ja se vaikuttaa hyvinvointiin
 • myynnin ja markkinoinnin yhteistyön rakentamiseen tarvitaan malleja

* työtapoja: tavoitteiden seuranta, funktiot ylittävä suunnittelu, yhteistyötavat, tuotanto- ja kampanjamallit, tiimien kommunikaatiorutiinit, kumppaniekosysteemin johtaminen, insight ja data, työn automatisointi…

Kaipaat tukea itsellesi markkinointivastuussa

 • strategian tai tavoitteen sanoittamiseen konkreettisiksi tehtäviksi
 • roolien määrittelyyn tai roolimuutosten läpivientiin
 • uuden strategian tai tulevan muutoksen palasteluun ja sparrailuun
 • johtamiskäytänteiden kehittämiseen
 • yhteistyön rakentamiseen

Markkinoinnin laihat läskit näyttävät hyvältä, mutta lihakset: osaaminen, mallit, tekemisen kokemus ja näkemys puuttuvat.

Mihin suuntaan markkinoinnin tulisi muuttua?

Valmentamamme markkinoinnin ammattilaiset ovat vahvistaneet asemiaan, rakentaneet fiksumpia prosesseja, lähteneet, vaihtaneet tehtävää tai tehneet onnistuneen muutoksen. Vain ne, jotka ovat jääneet kiinni vanhaan, ovat säästyneet muutoksen vaatimalta työltä. 

“Kun olimme saaneet markkinoinnin tavoitteet uudistettua, tajusin, että oma roolini tässä organisaatiossa on ihan muualla, lähempänä asiakkaita.”

“Koin, että löysin markkinointityön imun uudelleen.”

“Markkinointipäälliköllä oli vaikeuksia selviytyä työtaakasta. Ajanhallinta ja yhteistyösuhteiden luominen myynnin kanssa tuottivat hankaluuksia. Hän löysi lopulta tien ulos tilanteesta ja antoi samalla meille mahdollisuuden miettiä markkinoinnin roolin uusiksi.”

Tarvitseeko joku tiimissäsi akuuttia apua työkuorman tai -tilanteen kanssa?

Testaa osaamistamme ja hanki 3 x 60 minuutin mittainen sparraus markkinointityön prosessi- ja substanssiosajaan kanssa ja ratkotaan tilannetta yhdessä.

Palvelun hinta 750 €+ alv.,
100 % tyytyväisyystakuulla!

Esimerkiksi näin voimme auttaa sinua ja tiimiäsi järkevöittämään markkinointityötä:

Valmennukset ja työpajat

Meillä on kyky fasilitoida ja valmentaa innostavasti markkinoinnin ja viestinnän osaajia ja tiimejä. 

Matka kohti parempaa työtä voidaan aloittaa yhdessä esimerkiksi rankan ravistelevassa tiimipäivässä. Se voi olla fiilistä kohottava, voimaannuttava tai konkreettinen.

Konkreettisia tuotoksia ovat esim. prosessien kartoitukset, työnkulkujen dokumentoinnit, kampanjastandardit tai -templatet, kehittämissuunnitelmat tai vaikkapa ohjauskäytännöt yhdessä myynnin kanssa.

Valitse teema tai räätälöidään yhdessä

 • Toimivat rutiinit: miten ne rakennetaan?
 • Kuinka työskentelemme tiiminä?
 • Johda energiaa, älä tavoitteita – hyvinvointi tiimissä ja yksilönä
 • Työslotit – ja työkuorman hallinta markkinoinnissa
 • Strategian purkaminen osiin ja tavoitepoluksi
 • Ostajan polun tai prosessin kuvaaminen ja työvaiheiden määrittely työpajoina
 • Kehityssuunnitelman tai sisältölinjan laadinta työpajoina
 • Markkinointitiimin sisäinen positiointi ja arvolupaus
 
Muutosmallimme avulla autamme asiakkaitamme myös pitkäjänteisessä markkinoinnin kehittämisessä. Jos kaipaat jotain muuta, tutustu puheenvuoroihimme.
 

”Meillä oli monta markkinointipäällikköä, jotka kaikki toimivat yksin erillisissä prosesseissa ja jatkuvassa ylikuormituksen tilassa. Huomasimme, että tiedonhallinnan, digitalisaation, standardoinnin ja oppimisen käytännöt olivat hajanaiset ja hukkaa syntyi. Loimme kaikille yhteiset ’riittävän hyvien käytänteiden’ periaatteet, joiden avulla arki tasoittui.”

Toimitusjohtajan suusta: “Markkinoinnille saatiin ensi kertaa tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa ja rajaavat tekemistä.”

“Syvennyimme 12-henkisen markkinointitiimin työn pahimpiin pullonkauloihin ja etsimme konkreettisia parannuskohteita yhdessä. Näin poistimme päiväkaupalla turhaa työtä ja pääsimme hyödyntämään paremmin henkilöstön taka-alalle jääneitä kykyjä, sekä kumppanien osaamista.”

Työtapojen asiantuntija on yhden soiton päässä!

Riina Jokinen
Puh. 0504698780

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi