Asanan käyttöönotto

Markkinoinnin way of working - eli modernit työtavat haltuun

Tiedämme, että jopa 60 % työajastamme kuluu tiedon etsimiseen, hankkimiseen ja jäsentämiseen ja palavereihin. Eli sellaiseen työhön, joka tekee varsinaisen työn tekemisen mahdolliseksi. Siksi työkalujen tulee tukea nopeampaa, läpinäkyvämpää ja ketterämpää työskentelytapaa.

Me autamme ottamaan Asana käyttöön markkinoinnin johtamisen ja projektien työkaluna.Toimimme Asanan Solution Partnerina. Määrittelemme fiksut tavoitteet, rakennamme yhdessä toimivat prosessit ja mallinnamme ne rutiineiksi Asanaan. Erityisesti kokonaisuuksien hahmottaminen helpottuu Asanan avulla.

Vähennä työtä, joka hidastaa vaikuttavaa markkinointia

 • Tavoitteet ovat läpinäkyvät ja niiden mukaan priorisointi on helppoa
 • Työ kiinnittyy tavoitteisiin
 • Työn organisointi projekteihin tai laajempiin portfolioihin on mahdollista ja helpottaa raportointia
 • Dynaamiset näkymät palvelevat projektien ja prosessien johtamista
 • Koko tiimi tietää suunnitelman, prosessin, aikataulut, vastuut
 • Työtä voidaan tehdä saumattomasti eri tiimien välillä
 • Oman työn johtaminen on loogista ja yhteistyö suoraviivaista
 • Rutiineja voidaan automatisoida, esim. silloin kun liikutellaan työtä tai jaetaan tietoa

Kerromme mieluusti miten rakennamme Asanan avulla parempaa markkinoinnin operaatioiden johtamisen mallia, ja tarvittaessa kokemuksellista vertailutietoa muihin vastaaviin järjestelmiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kram on Asanan Solution Partner

Olemme Asanan kumppani ja palvelemme ensisijaisesti markkinointi- ja viestintätiimejä Asanan käyttöönotoissa ja koulutustarpeissa. Käytössämme on kansainvälisen tuoteorganisaation tuki ja teemme projekteja pääasiassa Pohjoismaissa.

Saat meiltä:

 • prosessien mallinnusapua
 • projektien ja työnkulkujen rakennusapua käyttöönotoissa
 • koulutusta

Asana on yksi osa teknologiaekosysteemiämme. Kehitämme aktiivisesti MarkOps-toimintamallin tueksi teknologiaratkaisuja, jotka parantavat merkittävästi tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Asana Solution Partner - Kram MarkOps Oy

Asanan käyttöönotto sprinttinä tai projektina

 1. TAVOITE: Määritellään käyttäjät ja tiimit, kuvataan tavoite: mitkä prosessit halutaan rakentaa Asanaan? Ketkä sitoutuvat tähän työhön teiltä?
 2. RAKENNUS: Mallinnetaan tiimit, ensimmäiset projektit, taskit ja prosessit Asanaan yhdessä ja käydään samalla läpi parhaita käytäntöjä: tehtävien rakenne, tunnisteet, omat näkymät, viestintä- ja nimeämiskäytännöt.
 3. TESTAAMINEN: Testataan yhdessä projektien käyttöä ja ominaisuuksia, rakennetaan tarvittaessa kevyitä automaatioita. Erityisesti funktioiden välisiin projekteihin tutustumiseen ja läpinäkyvyyden luomiseen varataan aikaa.
 4. SEURANTA: Kun Asana on ollut käytössä 1-3 kuukautta, ratkotaan esiin nousseet haasteet, hienosäädetään käytäntöjä sekä tutustutaan Asanan edistyneempiin käyttötapoihin. Valitaan mitä seuraavaksi kehitetään ja kuinka seurataan valittujen toimintamallien toteutumista.
Meiltä saatte koulutusta kaikille Asana-käyttäjille, mutta tavoitteemme on aina että rakennamme työhjeet, joiden avulla käyttäjien onboarding onnistuu teiltä helposti!

Jos haluatte rakentaa markkinoinnille fiksut tavoitteet ja kiinnittää ne projekteihin, Asanan käyttöönotto voidaan sisällyttää tavoiteprojektiin.

Kerron mielelläni lisää, varaa vaikka sloti kalenteristani, niin juodaan etäkaffet!

Riina Jokinen, CEO
puh. 050 469 8780

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi