Asanan käyttöönotto

MarkOps ulottuu arjen työhön järjestelmien avulla

Tiedämme, että jopa 60 % työajastamme kuluu tiedon etsimiseen, hankkimiseen ja jäsentämiseen ja palavereihin. Eli sellaiseen työhön, joka tekee varsinaisen työn tekemisen mahdolliseksi. Siksi työkalujen tulee tukea nopeampaa, läpinäkyvämpää ja ketterämpää työskentelytapaa.

Me käytämme Asanaa sisältölähtöisen ja systemaattisen markkinoinnin arjen johtamisen työkaluna.Toimimme Asanan Solution Partnerina. Määrittelemme fiksut tavoitteet, rakennamme yhdessä toimivat prosessit ja mallinnamme ne rutiineiksi Asanaan. Erityisesti sisältöjen johtaminen kokonaisuuksina helpottuu Asanan avulla.

Vähennä työtä, joka hidastaa vaikuttavaa markkinointia

 • Tavoitteet ovat läpinäkyvät ja niiden mukaan priorisointi on helppoa
 • Työ kiinnittyy tavoitteisiin
 • Työn organisointi projekteihin tai laajempiin portfolioihin on mahdollista ja helpottaa raportointia
 • Dynaamiset näkymät palvelevat projektien ja prosessien johtamista
 • Koko tiimi tietää suunnitelman, prosessin, aikataulut, vastuut
 • Työtä voidaan tehdä saumattomasti eri tiimien välillä
 • Oman työn johtaminen on loogista ja yhteistyö suoraviivaista
 • Rutiineja voidaan automatisoida, esim. silloin kun liikutellaan työtä tai jaetaan tietoa

Kerromme mieluusti miten rakennamme Asanan avulla parempaa markkinoinnin operaatioiden johtamisen mallia, ja tarvittaessa kokemuksellista vertailutietoa muihin vastaaviin järjestelmiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kram on Asanan Solution Partner

Olemme Asanan kumppani ja palvelemme ensisijaisesti markkinointi- ja viestintätiimejä Asanan käyttöönotoissa ja koulutustarpeissa. Käytössämme on kansainvälisen tuoteorganisaation tuki ja palvelemme paikallisesti.

Jos haluat aloittaa nykyisten toimintamalliesi viemisellä järjestelmään, autamme Asanan käyttöönotossa markkinoinnille ja käyttäjien kouluttamisessa tarpeen mukaan.

Asana on yksi osa teknologiaekosysteemiämme. Kehitämme aktiivisesti MarkOps-toimintamallin tueksi teknologiaratkaisuja, jotka parantavat merkittävästi tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Asanan käyttöönotto sprinttinä

 1. TAVOITE: Määritellään käyttäjät ja tiimit, kuvataan tavoite: mitä työarjen ongelmia Asanan toivotaan ratkaisevan?

 2. PERUSTA: Käydään läpi Asanan parhaat käytännöt, omat näkymät, viestintä- ja nimeämiskäytännöt; tutustutaan valmiisiin projekti- ja raporttipohjiin.

 3. KÄYTÄNTÖ: Valitaan esimerkkiprojekti tai -työnkulku ja rakennetaan se yhdessä Asanaan ja testataan, miten se toimii ja palvelee tarpeitanne.

 4. SEURANTA: Kun Asana on ollut käytössä 1-2 kuukautta, ratkotaan esiin nousseet haasteet, hienosäädetään käytäntöjä sekä tutustutaan Asanan edistyneempiin käyttötapoihin. Valitaan mitä seuraavaksi kehitetään ja kuinka seurataan valittujen toimintamallien toteutumista.

Jos haluatte rakentaa markkinoinnille fiksut tavoitteet ja kiinnittää ne projekteihin, Asanan käyttöönotto voidaan sisällyttää tavoiteprojektiin.

Riina Jokinen | Kram MarkOps Oy

Kerron mielelläni lisää, varaa vaikka sloti kalenteristani!

Riina Jokinen, CEO
puh. 050 469 8780

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi