Avainprosessien rakentaminen

Edellytys hyvälle markkinointiarjelle ovat prosessit

Gartnerin mukaan 76 % yrityksistä ei pysty maksimoimaan markkinoinnin lopputulosten vaikuttavuutta niin, että tekeminen olisi myös tehokasta. Moni markkinointiorganisaatio tavoittelee ketterää ja tehokasta toimintamallia, mutta käytössä olevat työkalut ja tavat tehdä työtä eivät tue sitä.

Tehokkaan ja vaikuttavan markkinoinnin työarjen ratkaisee aika, ja sitä on harvoin tarjolla lisää. Jotta aika ei kuluisi hukkaan, vaan sitä käytettäisiin fiksusti tavoitteiden mukaiseen tekemiseen, on tuottoisinta tarttua rutiineihin. Ilman niitä tehdään irrallisia harjoitteita ilman toistettavuutta.

Me olemme markkinoinnin prosessien ja työtapojen, eli way of workingin asiantuntija. Erityisesti osaamme auttaa silloin, kun markkinointiin kytkeytyy sidosryhmiä, kuten myynti, tuotekehitys tai liuta kumppaneita.

Markkinointityön pullonkaulat syövät tehokkuutta ja vaikuttavuutta

Autamme rakentamaan tai uudistamaan ja ottamaan käyttöön markkinoinnin avainprosesseja, eli joukkoa sellaisia rutiineja, joiden avulla työn hukka vähenee ja mielekkyys paranee.

Hukkaa syntyy vaikkapa työvaiheiden välisistä siirroista, loputtomista Teams-keskusteluista tai tiedon etsimisestä, työn etenemisen varmistamisesta tai alunperin epäselvistä toimeksiannoista.

Template-kirjastomme ja Asanan avulla avainprosessien vaiheet ja niissä syntyvät pullonkaulat tehdään näkyviksi, hallittaviksi ja yhteistyölle alttiiksi. Prosessien eri vaiheisiin tuodaan parhaita käytäntöjä ja automaatiota työn tekemisen tueksi.

Tavoite on, että työ on näkyvää, helposti johdettavaa ja aidosti paikkariippumatonta. Parhaimmillaan voidaan ennakoida työvaiheita, parantaa läpimenoaikoja ja kytkeytyä liiketoiminnan muihin prosesseihin saumattomasti.

Prosessit tulevat osaksi arkea, kun tukena on tekemistä ohjaava järjestelmä. Käyttöönotto on kuitenkin huolella harkittava asia, etenkin jos organisaatiossa on jo liuta erilaisia projektien ja taskien johtamiseen ja tiedonhallintaan tarkoitettuja järjestelmiä. Autamme harkinnassa mielellämme!

Markkinoinnilta puuttuu toimivat prosessit
Kramin selvitys 2021

Prosessin, eli way of workingin rakentamisen työvaiheet

 • PROSESSIEN VALINTA JA NYKYTILA:
  Valitaan esim. sisältöjen suunnittelun ja kampanjatuotannon prosessit ja tutkitaan niiden nykytila: miten nyt tehdään ja missä on pullonkaulat
 • PROSESSIEN MÄÄRITTELY:
  Kuvataan prosessin tärkeimmät vaiheet valmiiden mallien avulla: mistä ja miten työ tulee tehtäväksi ja miten sen etenee mahdollisimman vähin siirroin?
 • SYSTEEMINEN MÄÄRITTELY:
  Kuvataan linkitys toisiin prosesseihin.
  Tunnistetaan tarvittavat standardit, ja rakennetaan templatet, esim. briiffiin tai työtilaukseen.
 • KÄYTTÖÖNOTTO:
  Rakennetaan prosessi työvaiheineen työtä ohjaavaan järjestelmään, jollaiseksi me suosittelemme Asanaa.
 • KOULUTUS:
   Koulutetaan pääkäyttäjät

Lisätietoa palvelun toteutuksesta

 • Työskentelemme projekteina, sprintteinä tai tukisessiona organisaatiollenne
 • Me olemme nopeita, mutta teidän aikataulunne ja sitoutumisenne määrittelee kuinka kauan prosessin käyttöönottoon kuluu aikaa
 • Työskentelymme tähtää siihen, että saatte eväät rakentaa prosesseja eteenpäin itsenäisesti
 • Projekteissamme käytetään apuna Kramin työkalukirjastoa, mutta yrityksen omat laatujohtamisen tai muut työohjeet huomioidaan
 • Prosessit mallinnetaan Asanaan. Jos käytössänne on jokin toinen work management -järjestelmä, varmistetaan, että sen ominaisuudet ovat riittävät ohjaamaan päivittäistä työskentelyä.
Riina Jokinen | Kram MarkOps Oy

Epäröitkö? Onko prosessien uudistaminen relevanttia teille?

Riina Jokinen
Puh. 0504698780

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi