Avainprosessien rakentaminen

Edellytys hyvälle markkinointiarjelle ovat prosessit

Gartnerin mukaan 76 % yrityksistä ei pysty maksimoimaan markkinoinnin lopputulosten vaikuttavuutta niin, että tekeminen olisi myös tehokasta.

Tehokkaan ja vaikuttavan markkinoinnin työarjen ratkaisee aika, ja sitä on harvoin tarjolla lisää. Jotta aika ei kuluisi hukkaan, vaan sitä käytettäisiin fiksusti tavoitteiden mukaiseen tekemiseen, on tuottoisinta tarttua rutiineihin. Ilman niitä tehdään irrallisia harjoitteita ilman toistettavuutta.

Markkinointityön pullonkaulat syövät tehokkuutta ja vaikuttavuutta

Autamme rakentamaan ja ottamaan käyttöön markkinoinnin avainprosesseja, eli sellaisia rutiineja, joiden avulla työn hukka vähenee ja mielekkyys paranee.

Toimintamallimme ja sitä tukevan teknologian avulla avainprosessien vaiheet ja niissä syntyvät pullonkaulat tehdään näkyviksi. Prosessien eri vaiheisiin tuodaan parhaita käytäntöjä työn tekemisen tueksi.

Tavoite on, että työ on näkyvää, helposti johdettavaa ja aidosti paikkariippumatonta. Parhaimmillaan voidaan ennakoida työvaiheita, parantaa läpimenoaikoja ja kytkeytyä liiketoiminnan muihin prosesseihin saumattomasti.

Prosessit tulevat osaksi arkea, kun tukena on tekemistä ohjaava järjestelmä. Järjestelmän saat tarvittaessa meiltä.

Markkinoinnilta puuttuu toimivat prosessit
Kramin selvitys 2021

Prosessien rakentaminen

 • PROSESSIEN VALINTA JA NYKYTILA:
  Arvioidaan rakennettavan tai muokattavan prosessin nykytila ja määritellään realistinen tavoite: millainen muutos halutaan tehdä, missä ajassa
 • PROSESSIEN MÄÄRITTELY:
  Määritellään ja kuvataan prosessin tärkeimmät vaiheet, käytettävät tietolähteet ja resurssit valmiiden mallien avulla.
  Kuvataan prosessien linkitys. Tunnistetaan tarvittavat standardit, eli esim. briiffin, tuotantovaiheen tai lopputuotteen templatet.
 • TYÖKALUT:
  Valitaan Kramin parhaista käytännöistä ja työkalukirjastosta sopivat mallit ja välineet
 • KÄYTTÖÖNOTTO:
  Rakennetaan prosessi työvaiheineen työtä ohjaavaan järjestelmään.

Lisätietoa palvelun toteutuksesta

 • Työskentelemme sprinteissä, kesto tyypillisesti 3-4 viikkoa
 • Työskentely antaa eväät rakentaa prosesseja itsenäisesti
 • Projekteissamme käytetään apuna Kramin työkalukirjastoa, mutta yrityksen omat laatujohtamisen tai muut työohjeet huomioidaan
 • Prosessit mallinnetaan Asanaan. Jos käytössänne on jokin toinen work management -järjestelmä, varmistetaan, että sen ominaisuudet ovat riittävät ohjaamaan päivittäistä työskentelyä.
Riina Jokinen | Kram MarkOps Oy

Epäröitkö? Onko prosessien rakentaminen relevanttia teille?

Riina Jokinen
Puh. 0504698780

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi