Avainprosessien rakentaminen

Edellytys hyvälle markkinointiarjelle vaatii systematiikkaa

Gartnerin mukaan 76 % yrityksistä ei pysty maksimoimaan markkinoinnin lopputulosten vaikuttavuutta niin, että tekeminen olisi myös tehokasta.

Tehokkaan ja vaikuttavan markkinoinnin työarjen ratkaisee aika, ja sitä on harvoin tarjolla lisää. Jotta aika ei kuluisi hukkaan, vaan sitä käytettäisiin fiksusti tavoitteiden mukaiseen tekemiseen, on tuottoisinta tarttua rutiineihin. Ilman niitä tehdään irrallisia harjoitteita ilman toistettavuutta.

Markkinointityön pullonkaulat syövät tehokkuutta ja vaikuttavuutta

Autamme rakentamaan ja ottamaan käyttöön markkinoinnin avainprosesseja, eli sellaisia rutiineja, joiden avulla työn hukka vähenee ja mielekkyys paranee.

Toimintamallimme ja sitä tukevan teknologian avulla avainprosessien vaiheet ja niissä syntyvät pullonkaulat tehdään näkyviksi. Prosessien eri vaiheisiin tuodaan parhaita käytäntöjä työn tekemisen tueksi.

Tavoite on, että työ on näkyvää, helposti johdettavaa ja aidosti paikkariippumatonta. Parhaimmillaan voidaan ennakoida työvaiheita, parantaa läpimenoaikoja ja kytkeytyä liiketoiminnan muihin prosesseihin saumattomasti.

Prosessit tulevat osaksi arkea, kun tukena on tekemistä ohjaava järjestelmä. Järjestelmän saat tarvittaessa meiltä.

Markkinoinnilta puuttuu toimivat prosessit
Kramin selvitys 2021

Prosessien rakentaminen

 • PROSESSIEN VALINTA JA NYKYTILA:
  Arvioidaan rakennettavan tai muokattavan prosessin nykytila ja määritellään realistinen tavoite: millainen muutos halutaan tehdä, missä ajassa
 • PROSESSIEN MÄÄRITTELY:
  Määritellään ja kuvataan prosessin tärkeimmät vaiheet, käytettävät tietolähteet ja resurssit.
  Kuvataan prosessien linkitys. Tunnistetaan tarvittavat standardit.
 • TYÖKALUT:
  Valitaan Kramin parhaista käytännöistä ja työkalukirjastosta sopivat mallit ja välineet
 • KÄYTTÖÖNOTTO:
  Rakennetaan prosessi työvaiheineen työtä ohjaavaan järjestelmään.

Lisätietoa palvelun toteutuksesta

 • Työskentelemme sprinteissä, kesto tyypillisesti 3-4 viikkoa
 • Työskentely antaa eväät rakentaa prosesseja itsenäisesti
 • Projekteissamme käytetään apuna Kramin työkalukirjastoa, mutta yrityksen omat laatujohtamisen tai muut työohjeet huomioidaan
 • Prosessit mallinnetaan Asanaan. Jos käytössänne on jokin toinen work management -järjestelmä, varmistetaan, että sen ominaisuudet ovat riittävät ohjaamaan päivittäistä työskentelyä.

Epäröitkö? Onko prosessien rakentaminen relevanttia teille?

Outi Vainionkulma-Immonen
Puh. 050 339 7408

Tilaa uutiskirjeemme

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi