MarkOps-arkkitehti

Markkinoinnin tehokkuuden ja vaikuttavuuden seuraava taso

Tutustu Asanaan

Teknologia näyttelee keskeistä roolia modernissa markkinoinnissa. Markkinoinnin työkalujen ja teknologioiden hyödyistä pääsee kuitenkin nauttimaan vasta, kun on onnistunut muuttamaan toimintaa. Erityisesti hajautettu työ ja etäolosuhteet asettavat markkinoinnin läpinäkyvyydelle uusia vaatimuksia.

Tarvitsetko markkinointityön johtamisen tueksi arvausten sijaan selkeän näkymän? MarkOps-arkkitehdin avulla löydät markkinoinnin operatiivista työtä sujuvoittavat mallit ja työkalut, teknologiaa unohtamatta.

MarkOps vastaa markkinoinnin operaatioiden johtamisen haasteisiin:

 • kaventaa strategian ja toteutuksen välistä kuilua
 • kiinnittää työn liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategiaan
 • parantaa yhteistyötä erityisesti myynnin kanssa
 • auttaa tunnistamaan pullonkauloja
 • auttaa automatisoimaan manuaalista työtä
 • auttaa minimoimaan hukkaa
 • auttaa muodostamaan eheän kokonaiskuvan markkinoinnin tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta
Markkinoinnilta puuttuu toimivat prosessit
Kramin selvitys 2021

MarkOps-toimintamallista hyötyy koko organisaatio

Markkinoinnin avainprosessien rakentaminen

Markkinoinnille

Markkinointi kiinnittyy liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategiaan. Käytännön työ ja markkinoinnin tuottama arvo näkyy muulle organisaatiolle. Hajautetun työn johtaminen helpottuu.

Tehokkuus ja vaikuttavuus on mitattavissa liiketoiminnan mittarein.

Markkinoinnin avainprosessien rakentaminen

Myynnille

Yhteinen pipeline markkinoinnin kanssa lisää läpinäkyvyyttä. Malli nopeuttaa myynnin tarvitsemien välineiden tuotannon läpimenoa sekä parantaa käytettävyyttä.

Markkinoinnin tuki myynnille on konkreettisemmin mitattavissa.

Markkinoinnin avainprosessien rakentaminen

Yritysjohdolle

Markkinoinnin rooli strategian onnistumisessa on selkeämpi ja mitattavampi. Painotus on vaikutuksissa, ei lopputuotteissa.

Markkinoinnin resurssien mitoittaminen ja toiminnan priorisointi on nopeaa ja perusteltua.

MarkOps-toimintamallin parhaat käytännöt päätöksenteon tukena

Tuomme ulottuvillenne asiakkaiden kanssa testattuja parhaita käytäntöjä. Ne ovat niin yksinkertaisia, että saatat jopa epäillä niiden toimivuutta. Aivan kuten säännöllinen uni, ravinto ja liikunta, saavat fiksut tavoitteet, toimivat prosessit ja järjestelmät aikaan pysyvän muutoksen markkinoinnin tehokkuudessa ja vaikuttavuudessa.

Muutos aiheuttaa väistämättä aluksi kipua, mutta lopulta työn hukka vähenee ja mielekkyys paranee. Asiantuntijamme auttaa rakentamaan teille sopivan toimintamallin markkinoinnin prosessien ja tarvittavan teknologian, yhdessä teknologiakumppanisi kanssa.

Rakenna markkinoinnin johtamiseen järjestelmä,
joka on paljon enemmän kuin teknologiaa

Digitaalisten palveluiden kehittäjät saavuttavat DevOps-menetelmien avulla yli kaksi kertaa todennäköisemmin tuottavuuden ja vaikuttavuuden tavoitteensa. DevOpsissa on ideana tukea jatkuvan oppimisen ja kokeilujen kulttuuria, jossa asiakkaalle tuotetaan mahdollisimman paljon arvoa, mahdollisimman tehokkaasti. Kyse on siis enemmän kulttuurista kuin työkaluista.

Markkinoinnissa vastaava ketterän toiminnan ja tehokkuuden menetelmä on MarkOps. Sillä viitataan Marketing Operations Managementiin – eli markkinoinnin operaatioiden johtamisen periaatteisiin.

Mistä voimme lähteä liikkeelle?

 • markkinoinnin tavoitteiden asettaminen
 • avainprosessien rakentaminen
 • selvitystyö markkinoinnin operaatioissa tarvittavasta datasta ja tietomalleista
 • selvitys markkinoinnin operaatioiden arkkitehtuurista, olemassa oleva ERP & CRM-ratkaisu huomioiden
 • selvitys automatisoinnin mahdollisuuksista prosesseissa
 • tilannekuva toimenpiteiden läpimenosta ja vaikuttavuuden mittaamisesta
 • suunnitelma markkinoinnin operaatioiden muutoksesta esim. digitaalisen myynnin avainpeluriksi

Varaa 45 minuutin tapaaminen kalenteristani, niin kerron lisää MarkOps-toimintamallin mahdollisuuksista.

Terveisin, Riina Jokinen

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi