“Et sunkka sä sitä vaa yksi tee…”

Oletko pysähtynyt miettimään miten moninaista osaamista nykypäivän “toimistotyöläinen” työssään tarvitsee? Itsensä ja muiden johtamista, asioiden ja tekemisten projektointia, budjetointia ja ajanhallintaa, monipuolista viestintäkompetenssia ja palveluiden markkinointia eri alustoilla, mielekkäiden tavoitteiden asettamista ja tulosten seurantaa ja raportointia, jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä.     

Näitä kysymyksiä olen itse pohtinut erityisesti viime päivinä, kun hyppäsin Kramin tiimiin. Oma osaaminen ja taidot näyttäytyvät pitkän Aalto-yliopiston kumppanuus- ja suhdetoimintakokemuksen jälkeen ihan uudessa valossa. Tai tällä hetkellä tuntemus on ehkä enemmänkin – noh – että on vielä aika hämärää tämä valo.

Luotan kuitenkin vahvasti porukan voimaan ja siihen, että laajempi tietämys asuu verkostossa. Me opimme yhdessä ja kasvatamme potentiaaliamme eksponentiaalisesti niin, että lopputulos on aina jotain enemmän kuin osiensa summa. Haluan inspiroitua ja vaikuttua muiden tiedoista, pallotella ideoita heidän kanssaan kasvokkain sekä online ja toisinaan myös tukeutua heihin.  

Monesti me kuitenkin yritämme turhan yksin. Pelkäämme tarttua luuriin ja ottaa yhteyttä arvostamaamme tekijään, kysyä neuvoa, ehdottaa tapaamista. Meidän pitäisi uskaltaa keskustella myös niistä hankalista asioista ääneen ja kysyä niitä niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä. Ellemme uskalla, ajaudumme vääjäämättä ohittamaan arvokkaat oppimisen paikat ja mahdollisuudet.  

Missio: työyksinäisyyden poistaminen

Kram teki hiljattain kyselyn markkinointi- ja viestintäammattilaisten tunteista, työnteosta ja tiimipelistä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää viestijöiden työolosuhteita ja tuntemuksia omaa työtään kohtaan.

Vastaajista

  • 61% koki, etteivät he saa riittävästi ammatillista tukea työn sisältöjen kanssa
  • neljä viidestä teki kuukausittain projekteja kokonaan yksin alusta loppuun
  • 90% oli sitä mieltä, että mentoroinnista olisi heille hyötyä

Riinamme kirjoittikin taannoin, että “yksinäisyys aiheuttaa pehmeällä puolella työhyvinvoinnin ongelman, ja kovalla bisnespuolella substanssiongelmia”. Tämän turhan ammatillisen yksinäisyyden poistamiseen ja itse kunkin kompetenssin ja terveen itsevarmuuden kasvattamisen eteen me teemme työtä Kramissa. Lääkkeeksi tarjoamme työystävyyttä: kommunikaatiota, suunnan kirkastamista, työpöytien parempaa organisointia, ymmärryksen lisäämistä, yhdessä tekemistä ja vertaisverkostoa.

Jotta kenenkään ei turhaan tarvitsisi kokea olevansa yksinäinen muutoksen ääni. Että ympärillä olisi mukavien kollegojen lisäksi niitä, joiden kanssa voi ja pääsee sparraamaan myös aidosti oman työn sisällöistä ja substanssista.

Sillä… “jos se on vaikeaa, sitä ei pidä tehdä yksin”.

 

/ Nora Rahnasto –  suhdetoiminnan ammattilainen ja paljasjalkane turkulaine – aloitti Kramissa elokuussa 2017.