Viestintä on meillä osasto, eikä kaikkien taito.

Asiantuntijoita on vaikeaa houkutella mukaan tekemään viestintää, sillä se vie aikaa ja hyöty voi olla epäselvä. Autamme luomaan työmalleja, joiden avulla asiantuntemus on yhteistä pääomaa ja sisällöt syntyvät mahdollisimman orgaanisesti. Kun asiantuntija hyötyy, hän myös tahtoo lisää yhteistyötä.

Jos kysyt viestinnän ammattilaiselta, mikä viestinnän rooli on organisaatiossa, hän todennäköisesti vastaa, että se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen. Johtaminen on viestintää, työkaveruus on viestintää ja asiakassuhteet ovat viestintää.

Miksi sitten edelleen viestintä on osasto, joka tiedottaa? Tai hoitaa erittäin kapeasti tätä tärkeää tehtäväänsä?

Maailma on muuttunut niin, että mainetta ei voi enää hallita, sisäinen tiedonkulku ei ole ketju ja sidosryhmät ovat pirstaloituneet. Kaikkien on kyettävä viestimään omasta roolistaan käsin. Asiantuntijoiden rooli ja merkitys viestinnässä kasvaa.

Jos sinun on vaikeaa saada asiantuntijoita tuottamaan sisältöjä tai jakamaan osaamistaan, voimme ehkä auttaa.

Lue lisää >

Viestintä on palvelua

Asiantuntijasisältöä tarvitaan esimerkiksi sisältömarkkinoinnin tarpeisiin runsaasti. Asiantuntijoiden aika tuppaa kuitenkin olemaan kortilla, eikä sisältöjä synny halutulla tahdilla. Haastetta voi kokeilla ratkoa…

  • haastattelemalla ja kirjoittamalla asiantuntijoiden puolesta
  • opettelemalla substanssin, kirjoittamalla itse ja hakemalla faktatuen asiantuntijoilta
  • palkkaamalla ammattikirjoittajan tuottamaan sisältöjä systemaattisesti

Monta vaihtoehtoa, mutta miten liikkeelle?

Autamme sinua rakentamaan systematiikkaa ja valikoimaan aiheita, keinoja ja tekijöitä sekä julkaisemaan ja kehittämään sisältöjen löydettävyyttä. SiSu-mallimme tuo sisällöntuotantoon rutiinin, jota on helppo seurata ja jossa jokainen asiantuntija tietää, mitä heiltä kulloinkin odotetaan.

Valitse siis sinulle sopiva palvelumalli ja ryhdy hommiin. Tai valitse toinen tie ja kouli asiantuntijoista aktiivisia viestijöitä.

Viestintä on valmentamista

Parhaimpiin tuloksiin päästään, jos voimme auttaa viestinnän ammattilaisia valmentamaan organisaatiota: asiantuntijoita, rekrytoijia, asiakaspalvelun ammattilaisia, projektityöntekijöitä, johtajia, esimiehiä. Parhaimmillaan heille syntyy motivaatiota tuottaa sisältöjä, monin eri tavoin.

Valmennuksemme tavoitteena on, että oma osaamisenne kasvaa ja strategiset viestinnän kumppanuudet syntyvät organisaationne sisälle.

Valmennamme johtajia, esimiehiä ja tiimejä viestinnän pelivälineiden käyttäjiksi. Olemme erikoistuneet asiantuntijaorganisaatioiden viestintään.

Autamme rakentamaan tiimien viestintäkäytäntöjä ja etsimme oikeat sävyt, kanavat ja rutiinit. Tuemme sisäisen viestinnän kanavien ja välineiden rakentamista, olivatpa ne sitten Slackissa, Office365-ympäristössä, palavereissa, sähköposteissa tai käytävillä.

Ota yhteyttä Outiin ja kysy lisää referensseistämme.

Viestintä vaatii valintoja

Jotta viestintä olisi linjakasta eikä siihen sekoittuisi vääriä faktoja, sävyjä tai tauhkaa, täytyy tehdä valintoja. Yksi tärkeimmistä on konteksti.
Me autamme linjaamaan kontekstin, johon viestintänne kiinnittyy. Teemme valintoja siitä, millaisin viestein ja missä kanavissa olette läsnä ja rakennatte ajatusjohtajuutta.

Autamme muuttamaan toimenpideohjatun tekemisen sisältölähtöiseksi ja ennakoivaksi. Valintatyökaluinamme ovat ennakointi- ja strategiatyömallit, sekä Content Book -työkalumme.

Lue lisää palveluistamme koko organisaation laajuisen viestinnän yhteistyön rakentamisesta.

Jutellaanko?

Juodaan vaikka kahvit ja kerro,
kuinka voimme auttaa sinua.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.