En tiedä onko meillä oikea osaaminen oikeilla paikoilla

Teemme tiimin roolitusarvioinnin sekä työpöytäselvityksen. Todennäköisesti perusasioissa on korjattavaa. Mentoroimme tiimin jäsenet tuottamaan sellaisia tuloksia ja sellaista yhteistyötä, joilla on väliä.

Hyvässä tiimissä ihmiset tuntevat itsensä ja osaavat pelata tiimipeliä omat vahvuutensa ja heikkoutensa huomioiden. Tiimikäyttäytymisen lisäksi hyvän tiimin substanssiosaaminen on tasapainossa ja yksilöllä on tilaa kehittää sitä generalisti- tai spesialistitasolla.

Me autamme tunnistamaan, positioimaan ja vapauttamaan ihmisten potentiaalin markkinointitiimeissä sekä parantamaan tiimin kykyä palvella sen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita , kuten myyntiä tai asiantuntijoita, jakelijoita tai muita kumppaneita.

  1. Kartoitamme tiimin jäsenten toimintatavat valitulla metodilla, kumppaniemme avulla [Workplace Big Five, Disc, 16 personalities (Myers Briggs) tai Belbin Team Roles]
  2. Profiloimme tiimin jäsenet markkinoinnin ja viestinnän ammattitaidon sekä työskentelytavan suhteen kolmeen arkkityyppiin: strategi, spesialisti & 0peraattori
  3. Teemme tiimin haastattelujen ja materiaaliauditoinnin avulla toimintatapa- ja pullonkaula-analyysin ja suositukset

Analyysin perusteella ehdotamme tarvittavat valmennukset tai hankimme osaamista jonka avulla pullonkaulat avataan.

Lue lisää >

Moderni markkinointi on erilaisten osaamisten systemaattista hyödyntämistä tarkkaan valituissa hankkeissa ja ketterissä kokeiluissa, jotka kulkevat rinnakkain. Kaikki lähtee tavoitteista, niin myös roolitus.

Jos ennen markkinointiin palkattiin digi- tai somevastaava hoitamaan tiettyjä kanavia, ja suunnitelmat tulivat ylhäältä, nyt rakennetaan muovautuvia ja kokonaisuuksista vastaavia tiimejä. Kanavia ei hoideta irrallaan osana jakelua, vaan niihin liittyvä osaaminen on tiukasti kiinni strategisessa suunnittelussa.

Tällaisen tiimin lonkerot ulottuvat perinteisen markkinointifunktion ulkopuolelle, usein talouteen, juridiikkaan, it:hen ja asiakaspalveluun.

Yhteistyön johtaminen korostuu

Me autamme laittamaan paikoilleen sellaiset käytänteet, joiden avulla markkinoinnin organisointi tehdään resurssiviisaasti, ennakoivasti ja osaamista hyödyntäen. Verkostomallimme avulla myös kumppanit kytketään tähän tiimiin, joka muuttuu tarpeiden muuttuessa.

Uskomme, että osastojen ja y-tunnusten välisen yhteistyön aikakausi on lopuillaan ja dynaamisten, muuttuvien tiimien aika on alkanut. Se vaatii uudenlaista ajattelua työn johtamisen näkökulmasta.

Jos sinua kiinnostaa miten voisit tehokkaammin tiimin osaamiset käyttöön, tehdään osaamisten ja työtapojen auditointi. Se ei ole mikään osaamistuomio, vaan tuottaa työkaluja vahvuuksien johtamiseen.

Kun toimintatavat ja osaamiset on tunnistettu, valmentajamme auttaa ottamaan haltuun uusia rooleja tai muuttamaan tarvittavalla tavalla omaa työtä. Yksi useimmin muutettavista perusasioista on yhteistyö: näkyvyys projekteihin, kommunikointi ja esimerkiksi raportoinnin tarkoituksenmukaisuus.

Autamme myös tavoitteiden asettamisessa. Yksi merkittävimmistä työhyvinvoinnin lähtökohdista on se, että ihminen tietää mitä häneltä odotetaan.

 

Jutellaanko?

Juodaan vaikka kahvit ja kerro,
kuinka voimme auttaa sinua.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.