Mitä teemme?

Modernin markkinoinnin johtamisen työkalut

Kehitämme MarkOps-toimintamallia ja työkaluja, joiden avulla markkinointi voi olla samaan aikaan sekä tehokasta että vaikuttavaa.

Marketing Operations Management – tapa johtaa kokonaisuutta

Tiedämme, että jopa 60 %  työajastamme kuluu työhön jotta voisimme tehdä työtä. Tiedon hankkiminen, etsintä tai jäsentäminen tai loputtomat palaverit eivät vie eteenpäin. Ja toisaalta, tätä osittain näkymätöntä “metatyötä” tarvitaan esimerkiksi päätösten tekemisen tueksi.

Uskomme, että markkinointi tarvitsee avukseen fiksut  tavoitteet, prosessit, käytettävät työkalut ja olennaista dataa. Kun lisäksi dialogi ihmisten välillä toimii, myyntikin tykkää ja asiakkaat saavat arvoa.

MarkOps on tapa kaventaa strategian ja toteutuksen välistä kuilua, kiinnittää markkinoinnin työ vaiheineen liiketoiminnan tavoitteisiin, tehdä työnkulut ja tulokset näkyviksi, tunnistaa ja välttää pullonkauloja, automatisoida manuaalista työtä ja tuottaa näin vähemmän hukkaa. Työkalujemme käyttöönoton myötä fokus ei ole pelkästään oikeiden asioiden tekemisessä, vaan myös siinä, että niitä tehdään oikein.

Markkinointi voi olla samaan aikaan sekä tehokasta ja vaikuttavaa, ja markkinoinnin tekijät strategian onnistumisessa pelipaikoilla.

Pieni tai iso tiimi, etänä tai läsnä, löydämme MarkOps-mallista sopivat tavat toimia. Viemme toimintamallit tekemistä ohjaaviin järjestelmiin asti, jotta niistä tulee arkea. Jos järjestelmää ei ole käytössä, saat sen meiltä.

Markkinoinnin arvosta voi listätä systematiikan avulla
Markkinointi voi olla avainpelaaja strategian onnistumisessa. Tarvitaan vain uskoa ja systematiikkaa.

Tutustu palveluihimme

Tavoitteiden asettaminen

Autamme markkinointia määrittelemään markkinoinnin
jatkuvan tekemisen sekä muutoksen tavoitteet ja mittarit

Avainprosessien rakentaminen

Rakennamme markkinointityön prosessit, jotka tekevät
työn näkyväksi ja onnistumiset toistettaviksi

Asanan käyttöönotto

Kytkemme tavoitteet, prosessit ja markkinoinnin projektit
systeemiksi, joka vähentää turhan työn määrää

MarkOps-arkkitehti

Asiantuntijamme auttaa hahmottamaan parhaat
teknologiset ratkaisut sekä tieto- ja työmallit
kun markkinointia halutaan digitalisoida

Anni Hakkarainen

Varaa minulta aika
toimintamallin esittelyyn

Anni Hakkarainen
050 913 4148

Oliko tämä sisältö hyödyllinen?
KylläEi