Dream teamin rakennus

Me toimimme ja työskentelemme markkinointiviestinnän toimistossamme kumppaniverkostomallilla. Tavoitteenamme on aina unelmatiimin rakennus asiakkaalle. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?

Kiteyttäisin sen itse näihin arvotekijöihin; osaaminen, asiakkaan ymmärrys, projektinjohto sekä ihmiset.

Kunkin verkostoomme kuuluvan ammattilaisen erityisosaaminen sekä persoona ovat aina keskeisin osa työtämme, kun rakennamme asiakkaalle parhaiten soveltuvinta tiimiä. Siis valitsemme kullekin asiakkaalle ja kuhunkin projektiin soveltuvimmat tekijät. Ja tässäpä se erityinen hienous verkostossamme piilee. Emme ole rajoittuneet Kramin toimistoseinien asettamiin rajoihin ja täällä käytössämme olevaan osaamispääomaan, vaan kauttamme asiakas saa pääsyn huomattavan laajaan sekä testattuun osaajajoukkoon*.

Samalla arvoon arvaamattomaan nousee projektien johtaminen ja asiakkaan ymmärrys. Ammattilaisten toimiessa etäällä toisistaan dream teamin onnistuminen vaatii mielestäni vielä piirun verran motivoivampaa ja kommunikoivampaa projektinjohtoa kuin lähitiimiä johdettaessa – nykyaikaisten projektinhallintatyökalujen merkityksellisyyttä unohtamatta. Ymmärrys asiakkaan toimintaympäristöstä ja haasteista toimii puolestaan projektinjohdon majakkana ja antaa suunnan tekemiselle.

Kolmantena kulmakivenä unelmatiimissä toimivat ihmiset ja heidän välisensä yhteistyösuhteet. Tukea oman osaamisen kasvuun ja toiminnan kehittämiseen saa ja pääsee myös antamaan tiimin jäsenenä. Tästä ihmisten välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen merkityksestä Jukka Niittymaa kirjoitti aiemmin syksyllä varsin ajatuksia herättävästi ja mm. Turo Lähteenmäkeä hienosti siteeraten.**

Tämä ihmistenvälisyys taitaakin olla se tekijä, joka on samalla kaikkein palkitsevin ja haastavin osa tiiminrakennustyössä. Kun tiimi on enemmän kuin osiensa summa, ja kun lopputuloksen lisäksi myös itse matka on ollut kasvua mahdollistava.

#asiakasymmärrys #dreamteam #kramillaonsaari #kumppaniverkosto #markkinointiviestinnänverkosto #projektinjohto #tiimi

*Kumppaniverkostoomme kuuluu jo 200 freelanceria ja erikoistunutta toimistoa. Kasvatamme ymmärrystämme kumppaneiden ja potentiaalisten kumppaneiden osaamisesta systemaattisesti ja jatkuvasti.  

**ks. http://jukkaniittymaa.com/2018/10/27/hyva-kulttuuri-ja-kuinka-synnytat-sen/