Dream teamin rakentaminen - talvinen rantamaisema

Dream teamin rakennus

Me toimimme ja työskentelemme markkinointiviestinnän toimistossamme kumppaniverkostomallilla. Tavoitteenamme on aina unelmatiimin rakennus asiakkaalle. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?

Kiteyttäisin sen itse näihin arvotekijöihin; osaaminen, asiakkaan ymmärrys, projektinjohto sekä ihmiset.

Kunkin verkostoomme kuuluvan ammattilaisen erityisosaaminen sekä persoona ovat aina keskeisin osa työtämme, kun rakennamme asiakkaalle parhaiten soveltuvinta tiimiä. Siis valitsemme kullekin asiakkaalle ja kuhunkin projektiin soveltuvimmat tekijät. Ja tässäpä se erityinen hienous verkostossamme piilee. Emme ole rajoittuneet Kramin toimistoseinien asettamiin rajoihin ja täällä käytössämme olevaan osaamispääomaan, vaan kauttamme asiakas saa pääsyn huomattavan laajaan sekä testattuun osaajajoukkoon*.

Samalla arvoon arvaamattomaan nousee projektien johtaminen ja asiakkaan ymmärrys. Ammattilaisten toimiessa etäällä toisistaan dream teamin onnistuminen vaatii mielestäni vielä piirun verran motivoivampaa ja kommunikoivampaa projektinjohtoa kuin lähitiimiä johdettaessa – nykyaikaisten projektinhallintatyökalujen merkityksellisyyttä unohtamatta. Ymmärrys asiakkaan toimintaympäristöstä ja haasteista toimii puolestaan projektinjohdon majakkana ja antaa suunnan tekemiselle.

Kolmantena kulmakivenä unelmatiimissä toimivat ihmiset ja heidän välisensä yhteistyösuhteet. Tukea oman osaamisen kasvuun ja toiminnan kehittämiseen saa ja pääsee myös antamaan tiimin jäsenenä. Tästä ihmisten välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen merkityksestä Jukka Niittymaa kirjoitti aiemmin syksyllä varsin ajatuksia herättävästi ja mm. Turo Lähteenmäkeä hienosti siteeraten.**

Tämä ihmistenvälisyys taitaakin olla se tekijä, joka on samalla kaikkein palkitsevin ja haastavin osa tiiminrakennustyössä. Kun tiimi on enemmän kuin osiensa summa, ja kun lopputuloksen lisäksi myös itse matka on ollut kasvua mahdollistava.

#asiakasymmärrys #dreamteam #kramillaonsaari #kumppaniverkosto #markkinointiviestinnänverkosto #projektinjohto #tiimi

*Kumppaniverkostoomme kuuluu jo 200 freelanceria ja erikoistunutta toimistoa. Kasvatamme ymmärrystämme kumppaneiden ja potentiaalisten kumppaneiden osaamisesta systemaattisesti ja jatkuvasti.  

**ks. http://jukkaniittymaa.com/2018/10/27/hyva-kulttuuri-ja-kuinka-synnytat-sen/


Pohdintoja palvelukokemuksesta

Pohdintoja palvelukokemuksesta ja muita havaintoja luksuselämän keskeltä

Palasimme männäyönä perheen lomareissulta Dubaista. Matka jätti mieleen paljon sulateltavaa - muun muassa palvelukokemuksesta.

En ollut koskaan aiemmin ollut vastaavanlaisen materiaalisen yltäkylläisyyden enkä palvelutason keskellä. Siis sellaisen, jossa puhtaat rantapyyhkeet odottivat joka aamu vain noutajaansa ja ovienavaajia tuntui sopivasti kulkevan koko ajan askeleen edellä. Mukavaa sekä samanaikaisesti ristiriitaisiakin tunteita herättävää.

Jäin tästä huolimatta miettimään, miten tämä autetuksi ja tuetuksi tulemisen tunne saataisiin tuotua entistä vahvemmin työelämäämme? Tällaiseen pohjoismaalaiseen työelämään kun ennemmin tuntuu linkittyvän yksintekemisen ja -pärjäämisen eetos, ja kiire syö voimaa inhimillisiltä kohtaamisilta ja vaimentaa helposti alleen hennot avunpyynnöt.

Me Kramissa yritämme parhaamme mukaan vastata niin suoriin projektipyyntöihin kuin kuulla myös ne hiljaisemmat avuntarpeet, joihin asiakaskohtaamisissa törmäämme. Me kramilaiset kutsumme tätä tukea ja palvelua työystävyydeksi. Sparraukseksi. Avuksi. Niin myötä- kuin vastamäissä. Ovia avaamassa meillä on tässä vuosikymmenten aikana kertynyt kokemus ja puhtaiksi pyyhkeiksi heitämme kehään itse kunkin erityiset osaamisalueet.

Mikä sinulla saa tämän hyvällä tavalla autetuksi ja tuetuksi tulemisen kokemuksen syntymään? Mitä ajatuksia nämä havainnot sinussa herättävät?


Astetta vahvempi minä ja markkinatuntemus

Alkuvuonna tekemämme markkinointiviestijän tunteet -selvitys vahvisti koruttomasti ennakkofiiliksemme siitä, että valtaosa (72%) viestinnän ja markkinoinnin tekijöistä kokee säännöllisesti työyksinäisyyttä työssään. Tämän turhan työyksinäisyyden poistamiseen me paiskimme nyt töitä keinoja kaihtamatta -asenteella.

Vertaiset ympärilläni

Kokosimme rakennusalalla toimivista markkinointikollegoista vertaisverkoston, joka tapasi lokakuun alkupuolella. Saamaamme palautetta lukiessani en voi kuin ihmetellä kuinka pienillä teoilla ja inspiroivalla uratarinalla voi vaikuttaa. Usein jo se riittää, että tietää jonkun muunkin pähkivän samankaltaisten haasteiden kanssa. Ettei olekaan yksin.

“Parasta oli vertaistarinat. Tunne siitä, että jakaa samoja haasteita. Fiilis luottamuksesta.”

“Oli sellainen fiilis, että myös omista epävarmuuksista voi puhua vapaasti.”  

“Olen otettu ja kiitollinen, että minut on “ilmiannettu” ja saan olla mukana tässä joukossa.”

Työkaluja muutoksen tekemiseen

Myös konkreettiset esimerkit, parhaat käytännöt, työkalut ja toimintatavat ovat haluttua valuuttaa vertaisten kohtaamisessa. Miten oikeasti ratkoa niitä työarjen haasteita, ja miten saa kehitettyä asioita, joissa tuntuu muuri tulevan vastaan.

Muutosta halutaan olla tekemässä myös omaa työtä laajemmin.

“Itse toivon ryhmämme miettivän, mitä me voimme tehdä ja miten, jotta saamme maailmaamme ympärillämme muuttumaan - miten määrittelemme mitä meidän mielestä markkinointi tällä alalla on ja miten sitä johdetaan?”

Tämän blogikirjoittajan ja vertaisverkoston fasilitoijan päivän pelastivat kuitenkin nämä sanat.

“Teillä on ‘hiukan’ lämmin ja osallistuttava tyyli toimia ihmisten kanssa. Lopuksi siis pieni, mutta sitäkin isompi sana: Kiitos!”


“Et sunkka sä sitä vaa yksi tee…”

Oletko pysähtynyt miettimään miten moninaista osaamista nykypäivän “toimistotyöläinen” työssään tarvitsee? Itsensä ja muiden johtamista, asioiden ja tekemisten projektointia, budjetointia ja ajanhallintaa, monipuolista viestintäkompetenssia ja palveluiden markkinointia eri alustoilla, mielekkäiden tavoitteiden asettamista ja tulosten seurantaa ja raportointia, jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä.     

Näitä kysymyksiä olen itse pohtinut erityisesti viime päivinä, kun hyppäsin Kramin tiimiin. Oma osaaminen ja taidot näyttäytyvät pitkän Aalto-yliopiston kumppanuus- ja suhdetoimintakokemuksen jälkeen ihan uudessa valossa. Tai tällä hetkellä tuntemus on ehkä enemmänkin - noh - että on vielä aika hämärää tämä valo.

Luotan kuitenkin vahvasti porukan voimaan ja siihen, että laajempi tietämys asuu verkostossa. Me opimme yhdessä ja kasvatamme potentiaaliamme eksponentiaalisesti niin, että lopputulos on aina jotain enemmän kuin osiensa summa. Haluan inspiroitua ja vaikuttua muiden tiedoista, pallotella ideoita heidän kanssaan kasvokkain sekä online ja toisinaan myös tukeutua heihin.  

Monesti me kuitenkin yritämme turhan yksin. Pelkäämme tarttua luuriin ja ottaa yhteyttä arvostamaamme tekijään, kysyä neuvoa, ehdottaa tapaamista. Meidän pitäisi uskaltaa keskustella myös niistä hankalista asioista ääneen ja kysyä niitä niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä. Ellemme uskalla, ajaudumme vääjäämättä ohittamaan arvokkaat oppimisen paikat ja mahdollisuudet.  

Missio: työyksinäisyyden poistaminen

Kram teki hiljattain kyselyn markkinointi- ja viestintäammattilaisten tunteista, työnteosta ja tiimipelistä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää viestijöiden työolosuhteita ja tuntemuksia omaa työtään kohtaan.

Vastaajista

  • 61% koki, etteivät he saa riittävästi ammatillista tukea työn sisältöjen kanssa
  • neljä viidestä teki kuukausittain projekteja kokonaan yksin alusta loppuun
  • 90% oli sitä mieltä, että mentoroinnista olisi heille hyötyä

Riinamme kirjoittikin taannoin, että “yksinäisyys aiheuttaa pehmeällä puolella työhyvinvoinnin ongelman, ja kovalla bisnespuolella substanssiongelmia”. Tämän turhan ammatillisen yksinäisyyden poistamiseen ja itse kunkin kompetenssin ja terveen itsevarmuuden kasvattamisen eteen me teemme työtä Kramissa. Lääkkeeksi tarjoamme työystävyyttä: kommunikaatiota, suunnan kirkastamista, työpöytien parempaa organisointia, ymmärryksen lisäämistä, yhdessä tekemistä ja vertaisverkostoa.

Jotta kenenkään ei turhaan tarvitsisi kokea olevansa yksinäinen muutoksen ääni. Että ympärillä olisi mukavien kollegojen lisäksi niitä, joiden kanssa voi ja pääsee sparraamaan myös aidosti oman työn sisällöistä ja substanssista.

Sillä... “jos se on vaikeaa, sitä ei pidä tehdä yksin”.

 

/ Nora Rahnasto -  suhdetoiminnan ammattilainen ja paljasjalkane turkulaine - aloitti Kramissa elokuussa 2017.